PSSE Media Operator Sp. z o.o.  • PSSE Media Operator Sp. z o.o.
  • PSSE Media Operator Sp. z o.o.

KOMUNIKATY

Komunikat nr 8
Raport z procesu konsultacji projektu aktualizacji IRISD elektroenergetycznego

Raport kosultacji IRiSD

Komunikat nr 7
PSSE Media Operator Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, poddaje aktualizacje IRiESD procesowi konsultacji, Zgodnie z art.9g ust.2 Ustawy Prawo Energetyczne. Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących aktualizacji w terminie do 29 05 2017 roku, Korzystając z załączonego poniżej formularza w formie elektronicznej ( na adres biuro@pssemediaoperator.pl ) lub pisemnej na adres: PSSE Media Operator Sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 15/20 80-873 Gdańsk.

Form.zgl. uwag IRiESD

Karta aktualizacji 1a 2017

Komunikat nr 6
PSSE Media Operator Sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DSW.WKP/6.492.3.167.2016.TW z dnia 13 października 2016 r. przedsiębiorstwo energetyczne PSSE Media Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wyznaczone zostało na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego : PSSE Media Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk.

Komunikat nr 5
PSSE Media Operator sp. z o.o. informuje, że z dniem 4 maja 2016 r. wprowadzona zostaje do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej - IRiESD wersja 002 (opublikowana na stronie www.pssemediaoperator.pl w zakładce Dokumenty). Jednocześnie PSSE Media Operator sp. z o.o. poniżej publikuje informację o zgłoszonych przez uczestników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci operatora systemu gazowego lub korzystający z usług świadczonych przez tego operatora, są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja ta stanowi część umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej lub umowy kompleksowej

Komunikat nr 4
PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego, poddaje projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust.2 Ustawy Prawo Energetyczne. Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących projektu w terminie do 27 kwietnia 2016 roku, korzystając z załączonego poniżej formularza, w formie elektronicznej (na adres: r.mehring@pssemediaoperator.pl) lub pisemnej na adres: PSSE Media Operator sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 15/20, 80 - 873 Gdańsk.

IRiESDg I po zmianach

IRiESDg I tryb zmian

IRiESDg II po zmianach

IRiESDg II tryb zmian

Formularz IRiESDg


PSSE Media Operator sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 grudnia 2015 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej - IRiESD (opublikowana na stronie www.pssemediaoperator.pl w zakładce Dokumenty). Jednocześnie PSSE Media Operator sp. z o.o. poniżej publikuje informację o zgłoszonych przez uczestników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzglęienia. Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci operatora systemu gazowego lub korzystający z usług świadczonych przez tego operatora, są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja ta stanowi część umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub umowy kompleksowej.


Komunikat: PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, poddaje projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust.2 Ustawy Prawo Energetyczne. Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących projektu w terminie do 31 grudnia 2015 roku, korzystając z załączonego poniżej formularza, w formie elektronicznej (na adres: f.kusiak@pssemediaoperator.pl) lub pisemnej na adres: PSSE Media Operator sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 15/20, Gdańsk
PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego,
poddaje projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) procesowi konsultacji,
zgodnie z art. 9g ust.2 Ustawy Prawo Energetyczne.
Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących projektu w terminie do 27 kwietnia 2016 roku,
korzystając z załączonego poniżej formularza, w formie elektronicznej (na adres: r.mehring@pssemediaoperator.pl)
lub pisemnej na adres: PSSE Media Operator sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 15/20, 80 - 873 Gdańsk.
PSSE Media Operator sp. z o.o. informuje, że z dniem 4 maja 2016 r. wprowadzona zostaje do stosowania nowa
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej - IRiESD wersja 002
(opublikowana na stronie www.pssemediaoperator.pl w zakładce Dokumenty).
Jednocześnie PSSE Media Operator sp. z o.o. poniżej publikuje informację o zgłoszonych przez uczestników systemu uwagach
oraz sposobie ich uwzględnienia. Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)
użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci operatora systemu gazowego
lub korzystający z usług świadczonych przez tego operatora, są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania
i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja ta stanowi część umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych
lub energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
Komunikat nr 6
PSSE Media Operator Sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr DSW.WKP/6.492.3.167.2016.TW z dnia 13 października 2016 r. przedsiębiorstwo energetyczne PSSE Media Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wyznaczone zostało na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego : PSSE Media Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk.
Raport z procesu konsultacji OSD.PSSE Media Operator sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 lutego 2016 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej - IRiESD (opublikowana na stronie www.pssemediaoperator.pl w zakładce Dokumenty). Jednocześnie PSSE Media Operator sp. z o.o. poniżej publikuje informację o zgłoszonych przez uczestników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci operatora systemu elektroenergetycznego, lub korzystający z usług świadczonych przez tego operatora, są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w instrukcji. Instrukcja ta stanowi część umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Instrukcja IRiESD

Formularz IRiESD

Raport IRiESD

Raport z proceu konsultacji© 2015 PSSE Media Operator Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.