AKTUALNOŚCI

06 maja 2019 roku

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PSSE Media Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Ogłoszenie

Oświadczenie lustracyjne

Kwestionariusz

30 kwietnia 2019 roku

Komunikat dotyczący zmian w Cenniku energii elektrycznej

PSSE Media Operator Sp. z o.o. informuje, iż w związku ze zmianą Cennika energii elektrycznej PSSE Media Operator sp. z o.o. (zatwierdzoną uchwałą nr 9/2019 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2019 roku), z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana ceny energii elektrycznej. Pełna treść Cennika wraz z aktualnymi cenami dostępna jest poniżej oraz w zakładce Energia elektryczna/Obrót. Powyższa zmiana ceny energii elektrycznej została wprowadzona w związku z art. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.), zgodnie z którym stawka podatku akcyzowego uległa zmianie z 20 zł/MWh na 5 zł /MWh. Ponadto PSSE Media Operator sp. z o.o. informuje, że dalsze ewentualne zmiany cen i stawek energii elektrycznej przewidziane w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.) zostaną wprowadzone do stosowania po zakończeniu procesu legislacyjnego prowadzonego w danej sprawie.

Cennik energii elektrycznej

29 marca 2019 roku

Komunikat dotyczący zmian w IRiESD Elektroenergetycznej - Karta aktualizacji nr 2/2019

PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, publikuje opracowaną Kartę aktualizacji nr 2/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej (IRiESD) oraz raport z przeprowadzonych konsultacji zawierający informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Karta aktualizacji nr 2/2019 do IRiESD
Raport z kosultacji

29 marca 2019 roku

Komunikat dotyczący zmian w IRiESD Gazowej - Karta aktualizacji nr 1/2019

PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego, publikuje opracowaną Kartę aktualizacji nr 1/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej (IRiESD) oraz raport z przeprowadzonych konsultacji zawierający informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Karta aktualizacji nr 1/2019 do IRiESD (gaz)
Raport z konsultacji

14 marca 2019 roku

Komunikat dotyczący rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 2/2019 do IRiESD (energia elektryczna)

PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, poddaje projekt Karty aktualizacji nr 2/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust.2 Ustawy Prawo Energetyczne. Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących w/w projektu w terminie do 28 marca 2019 roku, korzystając z załączonego poniżej formularza, w formie elektronicznej (na adres: r.mehring@pssemediaoperator.pl) lub pisemnej na adres: PSSE Media Operator sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 15/20, 80 - 873 Gdańsk.

Projekt Karty aktualizacji nr 2/2019 (energia elektryczna)
Formularz zgłaszania zmian

14 marca 2019 roku

Komunikat dotyczący rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2019 do IRiESD (gaz)

PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego, poddaje projekt Karty aktualizacji nr 1/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust.2 Ustawy Prawo Energetyczne. Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących w/w projektu w terminie do 28 marca 2019 roku, korzystając z załączonego poniżej formularza, w formie elektronicznej (na adres: r.mehring@pssemediaoperator.pl) lub pisemnej na adres: PSSE Media Operator sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 15/20, 80 - 873 Gdańsk.

Projekt Karty aktualizacji nr 1/2019 gaz
Formularz zgłaszania zmian

08 lutego 2019 roku

Komunikat dotyczący zmian w IRiESD - Karta aktualizacji nr 1/2019

PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, publikuje opracowaną Kartę aktualizacji nr 1/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz raport z przeprowadzonych konsultacji zawierający informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Karta aktualizacji nr 1/2019 do IRiESD
Raport z konsultacji

24 stycznia 2019 roku

Komunikat dotyczący rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2019 do IRiESD

PSSE Media Operator Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, poddaje projekt Karty aktualizacji nr 1/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust.2 Ustawy Prawo Energetyczne.

Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących w/w projektu w terminie do 07 lutego 2019 roku, korzystając z załączonego poniżej formularza, w formie elektronicznej (na adres: r.mehring@pssemediaoperator.pl) lub pisemnej na adres:
PSSE Media Operator sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 15/20, 80 - 873 Gdańsk.

Projekt Karty aktualizacji nr 1/2019
Formularz zgłaszania zmian


10 stycznia 2019 roku

Komunikat dotyczący cen energii elektrycznej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538), której celem jest łagodzenie skutków podwyżek cen energii elektrycznej w roku 2019.

W związku z powyższym, spółka PSSE Media Operator sp. z o.o. podjęła wszelkie starania zmierzające do realizacji obowiązków nałożonych wyżej wskazaną ustawą i wdrożenia wymogów cenowych odpowiadających nowym przepisom.

Mając jednak na uwadze, że do powyższej ustawy nie zostały wydane jeszcze przepisy wykonawcze, jak również mając na względzie terminy zakreślone w samej treści ustawy, ze względów technicznych w początkowym okresie roku 2019 mogą otrzymać Państwo faktury na kwoty wynikające z wcześniej zawartych umów. Zaznaczamy jednak, że dane faktury zostaną odpowiednio skorygowane ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019 roku w pierwszym kwartale roku 2019 w sposób zgodny z przyjętą ustawą.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości - pozostajemy do Państwa dyspozycji.